Contractar servei de Cloud 

• Servei a la plataforma Cloud (preu base) 14 €/mes
• Lloc de treball de WinOmega Cloud (un ordinador) 2 €/mes
• Totalment adaptat a la legislació vigent en matèria de protecció de dades
• Inclou totes les funcions del programa, sense límit de factures ni de cap altre tipus
• No requereix permanència. Els pagaments s’efectuen per domiciliació, a mes vençut
Important
  • Preus sense IVA.

DADES DEL CLIENT

Titular de la llicència  *
(aquest nom apareixerà fix a pantalla i documents impresos)
Nom fiscal  *
Domicili  *
Població  *
Codi postal  *
Provincia
NIF/CIF/NIE  *
Telèfon mòbil
Contacte
Email  *
Email  *
Número de registre  * (només usuaris amb llicència)
On heu conegut el programa?
Codi promocional (si disposeu d’un codi promocional, introduïu-lo aquí)
 El client està legalment exempt d’IVA

DADES BANCARIES

IBAN

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, us informem que Azurite SLU, amb NIF B66981135 fa, en la condició de responsable, el tractament de dades dels seus clients i proveïdors d’acord amb el consentiment exprés que aquests els atorguen, essent les seves dades tractades de forma estrictament confidencial i als efectes únicament de finalitats comercials i tècniques, i amb totes les garanties enumerades a les esmentades normes. Es fa constar expressament que el tractament de les vostres dades es podrà fer mitjançant operacions automatitzades.

En cap cas i sota cap circumstància seran aquestes dades cedides, traspassades o venudes a tercers, ni a tercers països, amb excepció de l’Agencia Estatal de Administración Tributaria, per tal de complir amb les obligacions fiscals i adaptar el software a les exigències tècniques, presents o futures, establertes legalment.

El consentiment que presteu té caràcter revocable. El client podrà exercir-ne els drets d’accés, modificació, cancel·lació, oposició i limitació del tractament, així com sol·licitar la portabilitat de les dades. En podeu consultar informació addicional i exhaustiva sobre el tractament i protecció de les vostres dades i manera d’exercir els vostres drets a la Política de privacitat i protecció de dades personals.

El client consent expressament el tractament de les seves dades conforme a la política de protecció de dades aquí explicitada.

El client està conforme amb les condicions generals de venda així com les condicions específiques del servei de Cloud, coneix les característiques del software i dels nostres serveis, i està informat sobre els canvis introduïts a les darreres versions.