Formulari de compra


Suport tècnic, nivell premium (1 any) [Què és?] 149 €
Suport tècnic, nivell premium (2 anys) [Què és?] 298 € 270 €
Suport tècnic, nivell premium (3 anys) [Què és?] 447 € 360 €
Suma

  Conversió de moneda

Important
  • Preus sense IVA.
  • El servei de suport tècnic és només aplicable als usuaris que estiguin fent servir la versió actual del programa.

FORMA DE PAGAMENT *

Targeta bancària
Targetes
Transferència

DADES DEL CLIENT

Titular de la llicencia * (aquest nom apareixerà fix en pantalla i documents impresos)
Nom fiscal
*Domicili
*Població
*Codi postal
*Provincia
NIF/CIF/NIE
*Telèfon mòbil
Contacte
Email
*Email
*Número de registre * (només usuaris amb llicència)
On vau conèixer el programa?

El client està legalment exempte d’IVA

Base imposable 
IVA
Total

Rebrà la nostra resposta per email

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, l’informem que Azurite SLU, amb NIF B66981135 realitza, en condició de responsable, el tractament de dades de seus clients i proveïdors d’acord amb el consentiment exprés que aquests els atorguen, sent les seves dades tractades de forma estrictament confidencial i als efectes únicament de fins comercials i tècnics, i amb totes les garanties enumerades en aquestes normes. Es fa constar expressament que el tractament de les vostres dades es podrà fer mitjançant operacions automatitzades. En cap cas i sota cap circumstància seran aquestes dades cedides, traspassades o venudes a tercers, ni a tercers països, amb excepció de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per tal de complir amb les obligacions fiscals i adaptar el programari a les exigències tècniques, presents o futures, establertes legalment. El consentiment que presteu té caràcter revocable. El client podrà exercir els drets d’accés, modificació, cancel·lació, oposició i limitació del tractament, així com sol·licitar la portabilitat de les dades. Podeu consultar informació addicional i exhaustiva sobre el tractament i protecció de les vostres dades i manera d’exercir els vostres drets en la Política de privacitat i protecció de dades personals.
El client consenteix expresament el tractament de les seves dades de conformitat a la política de protecció de dades aquí explicitada.
El client està conforme amb les condicions generals de venda, coneix les característiques del software i dels nostres serveis, i està informat sobre els canvis introduits a les darreres versions.