Omega SoftwarePàgina principal
Característiques
Aspecte
Descàrrega
Novetats
Consultes freqüents
Opinions d'usuaris
Preus i serveis
Comprar
Atenció al client
☎   902 042 528
BienvenidoEspañol
WelcomeEnglish

Omega Software


Política de privacitat i protecció de dades personals


Responsable
 • Identitat: Azurite SLU, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 45866, Foli 156, Full B-501390, Inscripció 1
 • NIF: B66981135
 • Adreça: Rogent, 17, principal 2ª, E-08026 Barcelona
 • Correu electrònic: legal@omega-software.com
Finalitats
 • El responsable tracta exclusivament les vostres dades amb finalitats comercials de promoció de noves funcionalitats del software objecte de venda, així com de promoció de noves versions d'aquest mateix i de nous productes de software elaborats pel responsable del tractament, mitjançant operacions automatitzades. Així mateix, les vostres dades també seran tractades amb finalitats tècniques per a resolució de qualsevol tipus d'incidència relacionada amb el software comercialitzat i de components i programes aliens a aquest però plenament compatibles amb el nostre software. En conseqüència, les vostres dades no seran tractades amb finalitats incompatibles amb les explicitades.
 • Les vostres dades seran conservades mentre sigui vigent la relació contractual o comercial amb el responsable indicat, sens perjudici que, durant l'esmentada vigència, en sol·liciti la cancel·lació.
 • El responsable podrà tractar les vostres dades mitjançant operacions automatitzades i en compliment de les finalitats anteriorment esmentades, tenint en compte la freqüència de compra de l'usuari així com l'existència de novetats a oferir.
 • El pagament amb targeta de crèdit o dèbit es formalitza en un servidor segur usant el protocol d'internet HTTPS i a través d'una passarel·la amb una coneguda entitat bancària, que és qui finalment gestiona el procés de transmissió i validació de dades. D'aquesta manera el número, nom del titular i caducitat de la vostra targeta viatgen per la xarxa amb total seguretat, sense que el responsable del tractament tingui accés a cap d'aquestes dades.
Legitimació
 • L'usuari dels nostres productes de software consent expressament el tractament de les seves dades, erigint-se el seu consentiment com a base jurídica per a l'esmentat tractament, que podrà ser revocat en qualsevol moment comunicant-se amb el responsable del tractament tal com s'especifica a l'apartat Drets.
Destinataris
 • En cap cas i sota cap circumstància seran aquestes dades cedides, traspassades o venudes a tercers ni a tercers països, amb excepció de l'Agencia Estatal de Administración Tributaria, per tal de complir amb les nostres obligacions fiscals i adaptar el software a les exigències tècniques, presents o futures, establertes legalment.
Drets
 • Qualsevol persona té dret a conèixer si Azurite SLU està tractant dades personals que li concerneixen o no.
 • Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o fins i tot a sol·licitar-ne la supressió en cas que les seves dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
 • En base a les circumstàncies establertes a l'article 18 del Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, les quals únicament seran conservades per l'exercici o defensa de reclamacions.
 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.
 • Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb les finalitats esmentades, circumstància per la qual el responsable deixarà de tractar-les, tret de motius legítims, imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
 • El consentiment que ens presteu té caràcter revocable. El client podrà exercir-ne els drets d'accés, modificació, cancel·lació i oposició demanant-ho per escrit, indistintament per correu electrònic a la següent adreça: legal@omega-software.com, o per correu postal a l'adreça Rogent, 17, principal 2ª, E-08026 Barcelona.
 • Si considereu que els vostres drets no han estat correctament atesos, teniu dret a presentar reclamació davant de l'Agència de Protecció de Dades.


Amunt