Omega SoftwarePàgina principal
Característiques
Aspecte
Descàrrega
Novetats
Consultes freqüents
Opinions d'usuaris
Preus i serveis
Comprar
Atenció al client
☎   902 042 528
BienvenidoEspañol
WelcomeEnglish

Omega Software


Preus i serveis

Servei Preu Pagament
Llicència bàsica 189€ únic
Ús a xarxa local 169€ únic
Actualització 109€ únic
Llicència bàsica amb actualitzacions (subscripció)   92€ anual
Ús a xarxa local (subscripció)   72€ anual
Suport tècnic (inicial) un mes de franc -
Suport tècnic (renovació)   90€ anual
Aquests preus no inclouen IVA i poden ser modificats sense avís previ.
Si sou distribuïdor, contacteu amb el nostre departament comercial.Vegeu-ne detalls   Comprar    Conversió de moneda


Llicència bàsica
És el servei mínim que cal contractar per a usar legalment la versió actual WinOmega en un sol ordinador i una única empresa, sense límit en el temps. Cal que el client hagi avaluat la versió de prova i hi estigui totalment d'acord abans d'adquirir-ne la llicència.
Ús a xarxa local
Ampliació de la llicència per a usar el programa en altres ordinadors connectats al principal mitjançant una xarxa d'àrea local i compartint les dades d'usuari en temps real. Sense límit pel que fa al nombre de punts de xarxa.
Actualització
Ampliació de la Llicència bàsica vàlida per a usar una versió del programa posterior a la contractada i amb el mateix nom d'usuari. Vàlida indistintament per a mono-post i per a xarxa. Es conserven totes les dades introduïdes anteriorment per l'usuari a condició que estiguin completes i en bon estat. Aquí trobareu una llista amb les funcions incorporades a les darreres versions. Aplicable només als usuaris que tinguin almenys una Llicència bàsica de WinOmega.
Llicència bàsica amb actualitzacions (subscripció)
Igual que la Llicència bàsica, però contractable per períodes d'un any, com si fos un subscripció, lloguer o leasing. Al final del període el client podrà optar per renovar-la per un any més, adquirir-ne la Llicencia bàsica de durada indefinida, o fer servir la versió d'avaluació del programa. En els dos primers casos en rebrà la versió més recent, que inclourà totes les revisions i actualitzacions publicades fins a la data de renovació. En cap dels tres casos es perden les dades introduïdes per l'usuari, que en tot moment estaran en el seu poder i sota el seu control.
Ús a xarxa local (subscripció)
Igual que l'Ús a xarxa local, però contractable per períodes d'un any, como si fos un subscripció, lloguer o leasing. Al final del període el client podrà optar per renovar-lo per un altre any, adquirir-ne l'Ús a xarxa local de durada indefinida, o tornar a la versió mono-post. No inclou actualitzacions.
Suport tècnic

Servei de consultes sobre el maneig del programa i resolució de dificultats o incidències que puguin sorgir amb el seu ús i/o amb els fitxers de dades d'usuari, imputables a WinOmega i no a interferències de programes de tercers o a especificitats pròpies d'un ordinador aïllat. Les consultes han de ser cursades a través de la nostra secció Atenció al client i la resposta s'envia per correu electrònic. De franc durant un mes a partir de la data d'adquisició de qualsevol dels serveis subministrats per Omega Software descrits més amunt (no acumulable). Opcionalment es pot prorrogar per períodes d'un any amb el pagament d'una quota, no reemborsable. Aquest servei inclou assistència per a trobar dades d'usuari perdudes accidentalment i reparar fitxers d'usuari deteriorats, però no és possible garantir que la recuperació es pugui dur a terme en totes les ocasions.

Omega Software no garanteix l'atenció a les consultes la resposta de les quals consti en algun punt de la documentació d'ajuda del programa, ni a les dificultats relacionades amb la gestió de fitxers, carpetes i permisos de Windows, que haurien de ser cursades al servei de suport del fabricant del sistema operatiu. Per a resoldre les incidències que es produeixin a l'equip informàtic del client és sovint necessari un cert grau de col·laboració per part de l'usuari, incloent-hi el subministrament de tota la informació de caràcter tècnic que se li demani per tal de determinar l'origen del problema. L'absència d'aquesta col·laboració, o l'incompliment repetitiu de les instruccions d'instal·lació del software o les recomanacions d'ús del programa incloses al sistema d'ajuda, podrien crear una situació de bloqueig que provocaria la suspensió temporal del servei de suport fins a la seva resolució, sense que això impliqui una pròrroga de la data d'expiració. En certs casos la resolució d'una incidència podria no ser possible, especialment quan hi hagi una presumpció raonable de l'existència d'interferències externes, o no sigui factible reproduir-la en altres ordinadors similars per ser específica d'una sola màquina o xarxa local. Servei aplicable només a clients que estiguin fent servir la versió més recent del programa.

En aquells casos en què, per a prestar aquest servei, calgui accedir a dades de l'usuari relatives a tercers, serà preceptiu que aquest subscrigui amb el llicenciador del programa el contracte d'accés a dades per compte de tercers, en compliment de l'article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. La falta de subscripció del contracte suposa una infracció de l'esmentada legislació, cosa que impedirà al llicenciador subministrar el servei contractat, sense que aquesta circumstància pugui considerar-se un incompliment de les presents condicions per part del llicenciador.

D'altra banda, és possible que per a prestar aquest servei calgui accedir, per control remot, a l'ordinador al qual s'ha instal·lat el programa, circumstància en la qual l'usuari haurà de permetre'n l'accés. En cas que l'usuari no ho permeti, i aquesta circumstància impossibiliti el subministrament del servei contractat, la falta de prestació del servei no es considerarà un incompliment de les presents condicions imputable al llicenciador.

Mòdul d'importació de dades en MS Excel
Mòdul extern que permet l'actualització automàtica de dades a partir d'un fitxer en format MS Excel. Especialment útil per als usuaris que reben periòdicament dels proveïdors les tarifes d'articles actualitzades.


Vegeu-ne preus    Comprar

Condicions generals de venda i avís legal