Omega SoftwarePàgina principal
Característiques
Aspecte
Descàrrega
Novetats
Consultes freqüents
Opinions d'usuaris
Preus i serveis
Comprar
Atenció al client
☎   902 042 528
BienvenidoEspañol
WelcomeEnglish

Omega Software


Principals característiques i funcions de WinOmega

Facturació
 • Facturació de proveïdors
 • Facturació a clients, emissió de factura, directa, a partir d'albarà de lliurament i a partir de pressupost
 • Facturació de serveis
 • Emissió de factures XML amb estructura Factura-e 3.2, amb signatura XAdES a partir d'un certificat FNMT Clase 2 CA
 • Recorda el darrer descompte i el darrer preu aplicats de cada article a cada client
 • Enviament de factures i altres documents per email en format PDF, automàtic i manual
 • Fins a quatre terminis o dates de venciment per factura
 • Càlcul de venciments en funció del termini i dies de pagament del client
 • Gestió de cobraments i pagaments a compte
 • Obtenció de factures repetides (copia i enganxa)
 • Fins a nou seqüències numèriques de factures
 • Factures simplificades
 • Factures rectificatives per substitució
 • Les factures admeten un text lliure de longitud il·limitada, que opcionalment es pot definir perquè s'hi afegeixi forma automàtica
 • Funció per a traslladar factures des d'una seqüencia a una altra (retalla i enganxa)
 • Arxiu digital de factures (i albarans i pressupostos) que permet prescindir dels clàssics arxius en paper, amb el consegüent estalvi d'espai, paper i tinta o toner
 • No cal ni tan sols tenir impressora per completar tot el procés de facturació
 • Impressió de tiquets de caixa o factura simplificada
 • Domiciliació de rebuts per via telemàtica segons les normes SEPA Core i B2B en format XML
 • Impressió de rebuts en paper
 • Creació del model 340 (factures emeses i rebudes)
 • Gestió de factures de proveïdors en règim de criteri de caixa
 • Verificació de NIF, CIF, comptes bancaris, codis de barres EAN, targetes de crèdit i e-Factura
 • Gràfics de diverses menes que mostren l'evolució de la facturació emesa i rebuda
 • Taules comparatives per a la presa de decisions amb les dades de facturació i de marge obtingut en els darrers sis anys
 • Exporta la facturació als programes ContaPlus, ContaNet i ContaClip
 • Subministrament Immediat d'Informació (SII) per als llibres de registre de factures expedides i rebudes en el territori d'aplicació de l'impost indirecte (IVA i IGIC), i tramesa de consultes
 • Comprovació censal online
 • Impressió de codis QR perquè els clients puguin descarregar les factures en format PDF
Magatzem
 • Comandes a proveïdors
 • Conversió de comandes a albarà
 • Registre d'entradas de gènere
 • Registre de sortides de gènere a través d'albarà
 • Impressió d'albarans
 • Conversió d'albarans a factura
 • Emissió d'albarà i factura al mateix temps
 • Emissió de pressupostos i factures pro-forma convertibles a albarà o factura, amb enviament directe per email
 • Obtenció d'albarans, pressupostos i comandes a proveïdor repetits (copia i enganxa)
 • Fins a nou seqüències numèriques d'albarans i pressupostos
 • Funció per a traslladar albarans i pressupostos des d'una seqüencia a una altra (retalla i enganxa)
 • Els albarans, pressupostos i comandes a proveïdor admeten un text lliure de longitud il·limitada, que opcionalment es pot definir perquè s'hi afegeixi forma automàtica
 • Escandalls de costos
 • Gràfics de diverses menes que mostren l'evolució de les entrades i sortides de gènere
 • Taules comparatives per a la presa de decisions amb les dades de vendes de gènere en els darrers sis anys
 • Connexió amb un mòdul extern per a sincronitzar dades des d'un dispositiu mòbil, molt útil per al repartiment de mercaderies en mode autovenda
Fitxers
 • Articles
 • Clients
 • Proveïdors
 • Agents comercials
 • Formes d'enviament
 • Formes de pagament
 • Visualització de les dades en forma de reixeta o graella
 • Articles compostos i components
 • Tres tarifes de preus de venda
 • Descomptes per article, família i client
 • Amb funcions d'edició, canvi i arrodoniment de preus, classificació d'articles i clients per famílies, impressió d'etiquetes configurables, càlcul de comissions
 • Impressió de codis de barres EAN 8, EAN 13 i Code 39
 • Les dades dels quatre fitxers bàsics (articles, clients, proveïdors i agents comercials) són exportables en format MS Excel, total o parcialment
 • Importa dades del programa FacturaPlus
 • Connexió amb mòdul extern per a la importació de dades en format MS Excel, molt útil, per exemple, per a tarifes de preus rebudes dels proveïdors
Utilitats
 • Exportació de dades a dispositius mòbils Android
 • Eficient funció per a obtenir còpia de seguretat de totes les dades d'usuari, incloses les de configuració, que pot funcionar de forma automàtica, i amb la possibilitat que es conservin separadament les dels darrers 30 dies
 • Editor de textos amb format
 • Bloc de notes
 • Rellotge
 • Calendari
 • Agenda
 • Llista de telèfons
 • Visor del portapapers
Llistats
 • Dotzenes de llistats predefinits de vendes, compres, magatzem, facturació, preus de venda, articles, clients, proveïdors, agents
 • Configurables i amb alta possibilitat de filtrat, la majoria amb vista prèvia
 • Exportació en formats Adobe Acrobat (PDF), MS Excel, Text, Text enriquit, HTML, QuickReport
Ajuda
 • Extens i detallat sistema de documentació d'ajuda
 • Exerceix la funció d'un complet manual d'instruccions
 • En format HTML
 • Sensible al context
 • Potent sistema de cerca, per mots, frases i temes
 • Guia Com començar per a principiants
 • Compilació d'uns quants centenars de Consultes i respostes formulades pels usuaris
Sistemes operatius compatibles
 • Windows 10 [1], 8.x i 7 (32 i 64 bits)
 • Windows Vista
 • Windows XP Professional SP2 i posterior
 • Windows Server [1]

 • Mac OS i Linux (usant Wine, Crossover, VirtualBox, Parallels Desktop o VMware Fusion)
 • Compatible amb xarxa local, sense límit de terminals
 • Funciona amb pantalles tàctils en ordinadors i tauletes amb Windows 8 i posteriors

[1] Tant Windows 10 com Windows Server són actualitzats per Microsoft de forma regular i sovint n'apareixen noves versions que es distribueixen amb el mateix nom. Consulteu Requeriments de sistema a l'ajuda del programa per a detalls especifics sobre les variants de Windows suportades per la versió de WinOmega que hàgiu instal·lat.


Descripció abreviada

Paquet integrat de gestió empresarial per a Windows XP/Vista/7/8.x/10 (i per a Mac OS i Linux usant Wine, Crossover, VirtualBox, Parallels Desktop o VMware Fusion), amb facturació emesa i rebuda, impressió de factures, tiquets, rebuts en paper i per via telemàtica, verificació de targetes de crèdit, formes de pagament, magatzem, gestió completa de comandes a proveïdors, registre d'entrades, sortides amb emissió, impressió i modificació d'albarans, pressuposts convertibles a albarà o factura, escandalls de costos, editor de textos, gestió completa dels fitxers d'articles, clients, proveïdors i agents comercials, amb opcions d'edició, canvi de preus, classificació per famílies, visualització, impressió d'etiquetes, càlcul de comissions, nombroses utilitats en línia, rellotge, calculadora, calendari, agenda, llista de telèfons amb marcador, bloc de notes, gran varietat de llistats visibles per pantalla i impressora, compatible amb xarxa d'àrea local, ajuda sensible al context des de la majoria de les pantalles del programa, atractiva interfície amb menús pull-down, altament configurable, molt fàcil d'usar sense aprenentatge previ, ideal per a petites i mitjanes empreses. Importació de dades de FacturaPlus. Enllaços amb comptabilitat ContaPlus, ContaNet, ContaWin i ContaClip, amb traspàs automàtic. Importació de dades en Excel (mòdul extern). Us permetrà dur tota la gestió del vostre negoci sense necessitat de tenir diferents programes. Versió shareware totalment operativa. I molt més...